Od 1 sierpnia 2019 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczenia Dobry Start (300+) w formie tradycyjnej (papierowej).

Ze względu na konieczność opracowania dostarczonych wniosków, sprawdzenia poprawności danych oraz zweryfikowania prawa do świadczeń, aby sprawnie przyznać Państwu świadczenia, podobnie jak w latach ubiegłych, czas przyjmowania wniosków oraz ich opracowania będzie rozdzielony.

Wnioski na wszystkie w/w świadczenia będą przyjmowane w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek - 13:00-17:00

Wtorek - 8:00-12:00

Środa - 8:00-12:00

Czwartek 12:00 - 15:00

Piątek 8:00 - 12:00

W pozostałym czasie pracownicy będą się zajmować rozpatrywaniem wniosków i czynnościami sprawdzającymi.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze będą przyjmowane w pokoju 28 zaś na świadczenie Dobry Start w pokoju 20a.

Cały czas mają Państwo także możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, do czego zachęcamy.