Z badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK wynika, że zjawisko cyberprzemocy jest wśród uczniów poważnym problemem. Z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40 proc. uczniów, blisko 30 proc. rodziców oraz 45 proc. ankietowanych nauczycieli.

Polecamy konkurs "Uczeń bezpieczny w sieci", który odbędzie się w okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 października 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia dostępne są na stronie http://uczenwsieci.pl/szkola/
oraz
http://uczenwsieci.pl/…/uczen-bezpieczny-w-sieci-xvii-edyc…/