Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (6 pytań oraz metryczka), która posłuży ocenie, czy na terenie Gminy jest potrzeba uruchomienia usługi transportu indywidualnego "od drzwi do drzwi" dla osób mających trudności z mobilnością i przez to doświadczających wykluczenia w dostępie do aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia.

Ankieta została przygotowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach i ma charakter anonimowy.

Prosimy o zachęcenie do wypełnienia ankiety osoby, które mogą być zainteresowane usługą transportu.

Ankieta dostępna tutaj: Ankieta