Informujemy, że Gmina Słomniki przystąpiła do realizacji Programu "Wspieraj Seniora" w ramach ogłoszonego przez Rząd RP Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Najważniejsze zasady Programu:
- adresowany do seniorów 70+, samotnych, pozbawionych wsparcia rodziny, krewnych, sąsiadów, pozostających w domu w trosce o zdrowie swoje i innych;
- potrzebujących pomocy w zrobieniu i dostarczeniu zakupów spożywczych, higienicznych, leków; załatwieniu sprawy urzędowej nie wymagającej udzielenie pełnomocnictwa (przyniesienie druku, złożenie wniosku na dziennik podawczy itp.)
- zgłoszenie takiej potrzeby następuje przez wykonanie telefonu na ogólnopolską infolinię lub do GOPS w Słomnikach;
- realizacją potrzeby zajmą się pracownicy GOPS, senior podczas kontaktu pracownika GOPS w celu weryfikacji potrzeb otrzyma dane do identyfikacji pracownika GOPS (imię, nazwisko i kod);
- tylko osoba o imieniu i nazwisku oraz unikalnym kodzie podanym wcześniej seniorowi będzie upoważniona do kontaktu z seniorem; ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, bo za zakupy płaci senior.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod podany na plakacie numer GOPS, czynny cały tydzień w godz. 7.30-19.00 lub zgłaszając potrzebę na ogólnopolską infolinię.
Szczegóły na plakacie. Więcej informacji: WSPIERAJ SENIORA