Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje:

Skierowania uprawniające do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2020, realizowanego przez Parafialny Zespół Caritas wydawanie będą w dniach 1-12 lutego 2021 roku w poniedziałki w godz. 9-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Skierowania będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach na parterze, po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem socjalnym pod numerem wew. 120. Pracownik zejdzie na parter, aby przekazać skierowanie. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zasłanianie ust i nosa na czas pobytu w urzędzie. W pomieszczeniu na dole urzędu może przebywać jedna osoba, prosimy zatem o oczekiwanie na swoją kolej. 

Kryteria dochodowe obowiązujące w tej edycji programu zostały podwyższone do 220% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Planowany termin I wydawania żywności to luty 2021. O terminach wydawania będziemy informować pod koniec stycznia 2021 roku.