Termin:  8 lutego br. (środa) od 10:00 do 12:00.

Temat: Uprawnienia do zasiłku chorobowego.

Telefon: 12 42 46 269