Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Planowany termin dostawy artykułów żywnościowych w ramach „Podprogramu 2021 Plus” - czerwiec 2023

Konieczne jest  skierowanie, które wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach - pokój 27

Nowe kryteria dochodowe obowiązują od 15 maja 2023. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód miesięczny nie przekracza kwot:

1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 410 zł - dla osoby w rodzinie.

Dodatkowe informacje tel. 662 253 619.