Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Bożego Ciała w Słomnikach rozpoczyna dystrybucję żywności oraz realizację warsztatów w ramach FEPŻ Podprogram 2023

Jeśli jesteś osobą potrzebującą i kwalifikujesz się do uczestnictwa w programie spełniając poniższe kryteria dochodowe: 

-  2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

-  1.590,00 zł dla osoby w rodzinie 

Odwiedź Ośrodek Pomocy Społecznej i poproś o skierowanie do odbioru pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023.

Jeśli jesteś osobą w kryzysie bezdomności zgłoś się do OPR – Caritas Archidiecezjalnej / Diecezjalnej uczestniczącej w FEPŻ lub OPL – Parafia Bożego Ciała w Słomnikach i zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w programie.

Żywność będzie wydawana w formie paczek  od sierpnia 2024

Informacje nt. wszystkich Punktów Wydawania Żywności znajdziesz na stronie Caritas w zakładce „Gdzie uzyskać Pomoc”: https://caritas.pl/fepz/#gdzie-uzyska-pomoc

Zapytaj o prowadzone przez Caritas działania towarzyszące

Serdecznie zapraszamy! 

Plakat - pomoc żywnościowa