Zapraszamy serdecznie dorosłych Mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej zjawiska przemocy na terenie Gminy Słomniki.

Wyniki badania posłużą do oceny skali zjawiska przemocy w Gminie oraz zapanowania adekwatnych działań pomocowych w tym obszarze. Ankieta jest anonimowa i zajmuje ok. 10 minut. Wypełniajcie i udostępniajcie:

ankieta