Zapraszamy w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie na bezpłatne całodobowe lub dzienne turnusy opieki wytchnieniowej.

Turnusy przeznaczone są dla:

  • rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • rodziców/opiekunów osób do lat 24 ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Turnusy całodobowe odbędą się w terminach: 19-28 sierpnia 2019 roku i 14-23 października 2019 roku.

Turnus dzienny odbędzie się 1-10 października 2019 roku.

Wszystkie turnusy będą się odbywać w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, na ul. Odmętowej 4 (Mogiła).

Wnioski należy składać w PCPR w Krakowie al. Słowackiego 20 - osobiście lub pocztą. Wniosek można pobrać ze strony: Wniosek_opieka_wytchnieniowa