Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych .Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

Formy i rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka. Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

 

Rola Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach i stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wchodzą następujące podmioty:

    Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach,

    Przedstawiciele Komisariatu Policji w Słomnikach,

    Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

    Pedagodzy szkolni,

    Kuratorzy Sądowi,

    Lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słomnikach

    Przedstawiciel Caritasu w Słomnikach

Procedura Niebieskiej Karty:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Niebieska karta składa się z dwóch części:

Karty A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto i Karty B w której można znaleźć najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc.

 

W strukturach GOPS w Słomnikach działa Punkt Wsparcia "Drugi Krok".

W Punkcie Wsparcia każda osoba doświadczająca przemocy, jak i osoby będące świadkami przemocy w rodzinie, ale także każda inna potrzebująca pomocy może skorzystać z nieodpłatnego wsparcia psychologicznego świadczonego przez wykwalifikowanego psychologa, psychoterapeutę. Wsparcie może mieć charakter konsultacji trudności z jakimi boryka się osoba, może też przyjąć formę regularnych spotkań terapeutycznych służących podjęciu pracy nad zmianą w swoim życiu. Od stycznia 2020 roku takie wsparcie można uzyskać w każdy piątek w godz. 9-12.

Jeśli coś niepokoi nas w zachowaniu dzieci w ten sam sposób można umówić się na spotkanie z psychoterapeutką dziecięcą, która przyjmuje mieszkańców Gminy Słomniki 2 razy w miesiącu.

Raz w miesiącu można spotkać się  z kolei z psychologiem klinicznym, który poza udzieleniem wsarcia, porady czy konsultacji może wykonać testy i wydać opinię np. dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na wyżej wymienione formy wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy, które prowadzone są telefonicznie pod numerem 12 388 12 72 wew. 127 codziennie, w godzinach: pon 9-17, wt-pt 7:30-15:30 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z faktem, że zdecydowana większość aktów przemocy odbywa się pod wpływem alkoholu, w każdą środę w godz. 16-20, możliwy jest kontakt z terapeutą uzależnień, który prowadzi konsultacje ws picia alkoholu, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu oraz rozmowy podtrzymujące motywację do kontynuacji tego leczenia po zakończeniu np. leczenia całodobowego.

Od stycznia 2020 roku mieszkańcy Gminy Słomniki mogą się także spotkać się z terapeutą zajmującym się uzależnieniem od narkotyków. Dyżur tego specjalisty odbywa się w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 13-17.

W każdy poniedziałek w godzinach 15-17 dyżuruje pracownik socjalny GOPS, w 1 i 3 poniedziałek miesiąca dyżurują wspólnie pracownik socjalny wraz z policjantem z Komisariatu Policji w Słomnikach. W trakcie dyżuru można uzyskać informację i wsparcie w różnych sytuacjach życiowych, przede wszystkim w związku z byciem świadkiem i/lub osobą doznającą przemocy. Osoby stosujące przemoc także mogą uzyskać informacje jak zmienić swoje zachowanie i zaprzestać stosowania przemocy oraz jakie konsekwencje grożą za dalsze zachowania przemocowe wobec innych.

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne dla mieszkańców Gminy Słomniki, są świadczone w Punkcie Wsparcia „Drugi Krok” w Słomnikach na ul. Tadeusza Kościuszki 26 (stara szkoła) II piętro.

W Gminie Słomniki Powiat Krakowski prowadzi również nieodpłatną pomoc prawną, dla osób, które nie mają środków finansowych, aby takie wsparcie zapewnić sobie własnym staraniem. Wszelkie szczegóły, sposób umawiania spotkania, godziny dyżurów i dane kontaktowe można znaleźć TUTAJ.

Zachęcamy ponadto do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku: @drugikrok

Publikujemy tam ważne informacje dotyczące przemocy, linki do ciekawych artykułów, wydarzeń, inicjatyw, także naszych własnych.