Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

 

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko w formie elektronicznej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego, wniosek należy złożyć  do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji znajdziesz na https://www.zus.pl