Przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

 

Przekroczenie dochodu:

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Wysokość dodatku osłonowego:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego:

 

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przysługuje osobom, które ogrzewają domy węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w terminie do 30 kwietnia2024 roku:

- na piśmie (wypełniony i podpisany druk wniosku):

  • osobiście w siedzibie GOPS przy ulicy Żeromskiego 2 w Słomnikach , II piętro pok. 230, 231
  • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach, Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki

- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynkę ePUAP: /SLOMNIKIGOPS/SkrytkaESP.