W dniu 24 maja 2021 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2021 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021.

W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2021 roku obejmie usługą asystenta 7 osób niepełnosprawnych, z czego 5 w stopniu znacznym. Planowana liczba godzin wsparcia to 1900 w ciągu całego roku.

W ramach usługi asystenci (zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowę zlecenie) będą udzielać wsparcia w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Łączna wartość przyznanej dotacji dla Gminy Słomniki wynosi 82 114,00 zł. Program nie wymaga wkładu własnego.