W latach 2017-2020 Gmina Słomniki otrzymała dotacje celowe w kwocie powyżej 50 tysięcy złotych na następujące programy:

Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „ŚWIT” w Miłocicach: 2017 - 403 244,00 zł, 2018 - 512 857,50, 2019 - 614 076,00 zł, 2020 -625 642,50 zł

 

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 2017 – 97 310 , 2018 – 95 450 zł, 2019 – 99 202 zł, 2020 – 104 030 zł

 

Realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”: 2017 – 116 633 zł, 2018 – 134 874 zł

 

Realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”: 2019 – 165 667 zł, 2020 – 172 856 zł

 

Rozwój Pomocy Społecznej w roku 2019 – 53 280 zł