Informujemy, że wydawanie żywności w ramach programu PO PŻ odbędzie się w dniach 1-4 marca 2021.

Harmonogram wydawania żywności:

1 marca - poniedziałek - 18:00-20:00

2 marca - wtorek - 18:00-20:00

3 marca - środa- 9:00-12:00

4 marca - czwartek - 9:00-12:00

Miejsce wydawania żywności - ul. Kościuszki 53, Słomniki.

Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zgłoszenie się po odbiór żywności w maseczce i rękawiczkach, cierpliwość w oczekiwaniu na swoją kolej i zachowanie odpowiedniego dystansu do innych osób, które będą się znajdować w pobliżu.

Żywność będzie wydawana osobom posiadającym stosowne skierowanie.

Osoby nie posiadające skierowania a znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodu utraty pracy związanej z epidemią prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS (12 388 12 72) lub Caritas (662 253 619). Pomoc mogą otrzymać te osoby/rodziny, które spełniają kryterium ustawowe:

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.