Informuję, że Zamawiający w dniu 1 marca 2021 dokonał modyfikacji w zakresie dotyczącym wymagań względem pojazdu stanowiącego przedmiot zamówienia w postaci:

  • wykreślenia wymogu posiadania czujnika poziomu płynu hamulcowego
  • wykreślenia wymogu posiadania czujnika niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
  • dopuszczono wysokość  w przestrzeni pasażerskiej min.  1800 mm
  • dopuszczono w drugim oraz trzecim rzędzie możliwość montażu foteli również w układzie 1+1 na wspólnej ławce.

 

i wydłużył termin składania odwiedzi do dnia 3 marca 2021 roku do godz. 15.30.

Zapraszamy do złożenia oferty.